Introduktion

Arbete med grundläggande värden och attityder bidrar till ett professionellt förhållningssätt och respektfullt bemötande såväl internt i verksamheten såväl som externt. Det ger också bättre självkännedom och ökad trygghet i mötet med andra. För att hjälpa företag, förvaltningar och organisationer med detta har Etikinstitutet tagit fram ett utbildningsprogram som mynnar ut i en certifiering.

Utbildningen omfattar föredrag, diskussioner, fallexempel och grupparbeten. Under två till fyra månader äger tre seminarier rum på vardera tre timmar för hela gruppen och ytterligare ett seminarium på tre timmar för en mindre grupp. I den lilla gruppen utarbetar man under handledning verksamhetens policy. Därefter utfärdas ett diplom som visar att verksamheten är likavärdescertifierad. Slutligen ingår ett uppföljande tretimmarspass med hela gruppen efter ett år.

Kursöversikt

Innan första seminariet ska deltagarna på arbetsplatsen utgå från listan med diskrimineringsgrunder (sju stycken) och ge förslag på vilka tre som man är angelägen att diskutera med avseende på aktuella arbetsplatsen.

Seminarium 1 – Människosyn och etik

 • Associationer och praktiska fall
 • Teori:
  • Människosyn
  • Etikens grunder
 • Interaktiva övningar
 • Etiken i praktiken
 • Rollspel
 • Praktiska fall att diskutera
 • Kort genomgång av nästa seminarium och utvärdering att fylla i

Seminarium 2 – Likabehandling

 • Återkoppling från förra seminariet
 • Associationer om likabehandling och praktiska fall
 • Teori:
  • Om de sju diskrimineringsgrunderna och lagstiftning kring denna
  • Strategier för att minska diskriminering – normkritik, toleranspedagogik, naturrätt
 • Interaktiva övningar
 • Några ord om bemötande
 • Kort genomgång inför nästa seminarium och utvärdering att fylla i

Seminarium 3 – Tolerans och bemötande

 • Återkoppling från förra seminariet
 • Associationer och praktiska fall
 • Teori:
  • Vad som styr vårt bemötande?
  • Mobbning och kränkande särbehandling
  • Hur påverkar tolerans och normkritik utsatta grupper?
  • Barnkonventionen, minderåriga, könsidentitet och könsdysfori
  • Funktionsvariation
  • Arbetsgivaransvar vid trakasserier och mobbning
 • Rollspel
 • Reflektion i grupp
 • Handlingsplan för likavärdescertifiering
 • Seminarieutvärdering

Seminarium 4 – Policyarbete

 • Teori:
  • Goda exempel från verkstadsindustri/sjukvård/skola
  • Struktur vid policyarbete och certifiering
 • Grupparbete:
  • Gemensam värdegrund för bemötande
  • Identifiering av processer i vår organisation

Kostnad

79 500 kr + moms per grupp med högst 30 deltagare samt ev. resekostnader.