Introduktion

Arbete med attityder och grundläggande värden bidrar till ett professionellt förhållningssätt och respektfullt bemötande såväl internt i verksamheten som externt. Det ger också bättre självkännedom hos medarbetarna och ökad trygghet i mötet med andra. För att hjälpa företag, förvaltningar och organisationer i dessa frågor erbjuder Etikinstitutet ett utbildningspaket.

Utbildningen omfattar föredrag, diskussioner, fallexempel och grupparbeten. Under två till fyra månader äger tre seminarier rum för samtliga deltagare. Vid ett fjärde tillfälle, i en mindre grupp, utarbetas under handledning verksamhetens policy. Då markeras även att organisationen blivit likavärdescertifierad. Slutligen ingår ett uppföljande pass med hela gruppen efter ett år. Samtliga fem kurstillfällen är på tre timmar.

Kursöversikt

Seminarium 1 – Människosyn och etik

 • Associationer och praktiska fall
 • Teori:
  • Människosyn
  • Etikens grunder
 • Interaktiva övningar
 • Etiken i praktiken
 • Rollspel
 • Praktiska fall att diskutera
 • Kort genomgång av nästa seminarium och utvärdering att fylla i

Seminarium 2 – Likabehandling

Inför andra seminariet har deltagarna möjlighet att utgå från listan med de sju diskrimineringsgrunderna och ge förslag på vilka tre områden man är angelägen om att diskutera med tanke på egna erfarenheter eller situationer på den aktuella arbetsplatsen.

 • Återkoppling från förra seminariet
 • Associationer om likabehandling och praktiska fall
 • Teori:
  • Om de sju diskrimineringsgrunderna och lagstiftning kring denna
  • Strategier för att minska diskriminering – normkritik, toleranspedagogik, naturrätt
 • Interaktiva övningar
 • Några ord om bemötande
 • Kort genomgång inför nästa seminarium och utvärdering att fylla i

Seminarium 3 – Tolerans och bemötande

 • Återkoppling från förra seminariet
 • Associationer och praktiska fall
 • Teori:
  • Vad som styr vårt bemötande?
  • Mobbning och kränkande särbehandling
  • Hur påverkar tolerans och normkritik utsatta grupper?
  • Barnkonventionen, minderåriga, könsidentitet och könsdysfori
  • Funktionsvariation
  • Arbetsgivaransvar vid trakasserier och mobbning
 • Rollspel
 • Reflektion i grupp
 • Handlingsplan för likavärdescertifiering
 • Seminarieutvärdering

Seminarium 4 – Policyarbete

 • Teori:
  • Goda exempel från verkstadsindustri/sjukvård/skola
  • Struktur vid policyarbete och certifiering
 • Grupparbete:
  • Gemensam värdegrund för bemötande
  • Identifiering av processer i vår organisation

Kostnad

79 500 kr + moms per grupp med högst 30 deltagare samt ev. resekostnader.