Om Etikinstitutet

Etikinstitutet drivs av Stiftelsen för etik och människosyn. Syftet är att verka för ett gott samhälle, där alla människor blir bemötta med respekt och värdighet och där de kan förverkliga grundläggande värden så som liv, hälsa och frihet.

Verksamheten bygger på naturrätten och på dess människosyn. Det handlar om de rättigheter som hör samman med människans natur. Naturrätten uttrycks i exempelvis FN:s deklaration och Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna. Etikinstitutet knyter därmed an till en lång etisk tradition med stark internationell förankring.

Bland föredragshållarna kan nämnas:

  • Jovanna Dahlgren, professor och överläkare i barnendokrinologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Dahlgren har mångårig erfarenhet av att föreläsa internationellt samt undervisa på universitet och yrkesutbildningar.
  • Per Landgren, filosofie doktor i idéhistoria, Göteborgs Universitet. Landgren är van talare och författare i ämnet idéhistoria.